top of page

שו''ת תשובה מאהבה - פורים בפראג 1808


רבי אלעזר פלקלס . פראג 1754- 1826

הנה פה עיר פראג המהוללה נהגו אבותי ורבותי ואבות אבותי היראים וחרדים על דבר ה"

לקרוא את המגלה גם בט"ו ומשלחים מנות ומתנות לאביונים וסעודה ואין בין י"ד לט"ו

אלא ברכת המגלה בלבד. ואומרים שיש ספק אם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

וכן אני נהגתי אחריהם מיום שעמדתי על דעתי

אבל רוב בני העיר וגם מהם בני תורה ומופלגים ויראי ה' ושלימים אינם קורין כי אם בי"ד

ואמרתי לתור ולדרוש ללבן ולברר קצת אם אלה הקורין גם בט"ו הוא על פי הדין, או על פי מידת חסידות או אפילו מידת חסידות ליתא


Comments


הודעות מוצגות
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
הודעות האחרונות
חפש לפי תגיות
אין עדיין תגים.
לעקוב אחרינו
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page