top of page

יין נסך בתורת מהר"ל - דרוש על המצוות


דְּרוּש עַל הַמִׁצְּווֹת הוא יצירה קצרה, מושלמת ומאוד מייצגת של מהר"ל ותורתו שיטתו.

מוגשת כאן לראשונה העתקה מדוקדקת של הדפוס הראשון פראג ה'שנ"ג 9911 .

בכל הדפוסים שלאחריו נפגע הטקסט באופן קשה על ידי הצנזורה, אולי גם עקב הנושא הרגיש. במהדורה זו חולק הדרוש לקטעים ולקטעי משנה, ניתנו כותרות לקטעים, נוספו הערות הבהרה בתוך הטקסט, קטעי -השירה הארוכים שבדרוש נוקדו כאן לראשונה, וכן נוספו מבואות סיכום והערות.

בדרושו זה של מהר"ל "על המצוות"(או: "על העבודה") הייתה לו בעיקר מטרה אחת: תוכחה חריפה כנגד ציבורים ואף רבנים בתקופתו אשר מצאו היתר להקלה באיסור של שתיית יין גויים:

יין נסך וסתם יינם.

- -לאורך קריאת הדרוש אנו נוכחים לדעת כי לצורך הנושא הנכבד משתמש מהר"ל ומרכז באופן מופלא את כל רבדי ידיעותיו ואת כל האמצעים שבידיו ובהם: ההיקף והעומק העצום של בקיאותו וחריפותו וכן פרשנותו וגישותיו המיוחדות והמקוריות לכל מכמני המקרא, המשנה, התלמודים ומפרשיהם, מדרשי האגדה, הפילוסופיה, הקבלה, - האסטרונומיה, הלשון העברית לשכבותיה, ואף תורות מספרים וגימטריה.

גם מתגלות לנו ידיעותיו הנרחבות בהיסטוריה - עם הכרתו את המצב הכללי בתפוצות העם היהודי והלא יהודי בזמנו. כן מגלה לנו דרוש זה את כוחו הרב בשירה, - בפרוזה, בְּסִׁיגְּנוּן, במשל, ברמז, בִׁשְּאִׁי לה ובחידוד, ואף באירוניה, בסאטירה ובסארקזם, וכן בעריכה יפה ומדוקדקת שלהדרוש ומסקנותיו.

באגב זוכים אנו ללמוד יותר ממשהו על תקופתו וסביבתו. מהר"ל מחדש ומחדד כאן את הרעיון: "עיקרון הַדְּבֵקוּת" של האדם הלא יהודי. מהותו בעצמוּתהּ של הלא יהודי היא: - - -

-קשר לעבודה זרה; לעומתו מהותו העצמית של היהודי היא: דבקות ב"כוח קדוש כוח עליון נסתר". לשיטתו עיקרון זה - - -הוא הוא הבסיס אשר מתוכו נובעים איסורי יין נסך וסתם יינם.

נראה שמהר"ל גם השיג את מטרת הדרוש: אף 660 שנה אחריו נזהרים מיין נוכרים בכל חוגי האורטודוקסיה ואף לאמעטים בחוגים אחרים.

עבודה זו נכתבה לכבודו של בעל היובל דוֹצֶנט ד"ר בֶדְּרִׁ'יךְ נוֹסֶק המקים וראשו של המכון ללימודי היהדות בפקולטה לתיאולוגיה על שם יַאן הוּס באוניברסיטה על שם קַארֶל בִׁפְּרַאהַא, בעקבות הרצאה בנושא זה שנישאה בכנס מדעי בינלאומי שנערך בחסות המכון במאי 7662 : מוסלמים ונוצרים בספרות השאלות והתשובות ובספרות הרבנית בימי-הביניים ובעת החדשה.

למאמר המלא לחץ כאן


Comments


הודעות מוצגות
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
הודעות האחרונות
חפש לפי תגיות
אין עדיין תגים.
לעקוב אחרינו
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page